Tin game

Sản phẩm kỷ niệm 10 năm thành lập của Rhea Games DEEMO II phát hành video quảng cáo mới nhất tiết lộ màn hình của trò chơi đang được phát triển

17/02/2021
16

 Tác phẩm kỷ niệm 10 năm thành lập Rhea Games "DEEMO II" vừa chính thức phát hành video quảng cáo mới nhất, bao gồm màn hình trò chơi đang được phát triển, hiệu ứng, chuyển động của nhân vật và bản đồ.

 Nhà phát hành cho biết "DEEMO II" hiện đang được phát triển thuận lợi và hiện đã mở cửa để đăng ký trước trong cửa hàng Google Play.

Nguồn: BAHAMUT