Thỏa thuận người dùng

Chào mừng bạn đã gia nhập thành viên ES Game và sử dụng các dịch vụ do ES Game và MCORP cung cấp. Để bảo đảm quyền lợi của mình, hãy đọc kỹ tất cả nội dung trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn vẫn trong độ tuổi vị thành niên (chưa đủ 12 tuổi), phải thông báo cho người đại diện theo pháp luật (như bố mẹ, người giám hộ) để họ đọc kỹ, hiểu nội dung của thỏa thuận dịch vụ này, đồng thời được người đại diện theo pháp luật (như bố mẹ, người giám hộ) cho phép thực hiện, khi bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ, điều đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với Thỏa thuận dịch vụ này cũng như thể hiện ý nghĩa khác, thì đều coi như đã được sự cho phép của người đại diện pháp luật.

 1. TUÂN THỦ QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT:

  Sau khi bạn đăng ký thành thành viên ES Game, nghĩa là có thể sử dụng các dịch vụ (dưới đây gọi là dịch vụ) mà ES Game và MCORP cung cấp. Khi thành viên sử dụng dịch vụ này, điều đó thể hiện ngoài sự đồng ý tuân thủ Thỏa thuận dịch vụ ra, còn chấp thuận những quy tắc có liên quan đến thành viên (bao gồm nhưng không hạn chế đối với nội dung chăm sóc khách hàng, quy tắc quản lý, thông báo và những điều cần chú ý…) cũng như những quy định liên quan.

 2. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:
  1. Thành viên chấp thuận dịch vụ này phải tự trang bị thiết bị máy tính cần thiết để lên mạng, đồng thời chịu trách nhiệm bao gồm nhưng không hạn chế đối với những chi phí liên quan đến viễn thông như “Chi phí kết nối mạng quốc tế”, “Tiền điện”…
  2. Khi bạn hoàn thành thủ tục đăng ký liên quan, nghĩa là bạn đã có tư cách thành viên, và có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ này, bao gồm nhưng không hạn chế sử dụng dịch vụ Game online, nạp tiền… Bạn đồng ý rằng sau khi bạn trở thành thành viên, quyền sở hữu các dịch vụ thành viên vẫn thuộc về ES Game và MCORP hoặc nhà sản xuất hợp tác liên ngành, cũng như thuộc sở hữu của cá nhân theo thỏa thuận, thành viên chỉ được sử dụng theo quy định trong Thỏa thuận dịch vụ này, không được cho thuê, cho mượn, chuyển giao hoặc cho người thứ 3 khác sử dụng.
  3. ES Game và MCORP có quyền thêm, thay đổi, hủy, dừng toàn bộ hoặc một phần hệ thống, server hoặc tính năng liên quan trong dịch vụ này, bạn đồng ý rằng ES Game và MCORP không cần thông báo riêng cho các thành viên. Để tăng quyền lợi thành viên, mở rộng nội dung dịch vụ, ES Game và MCORP sẽ cam kết cung cấp cho các thành viên những dịch vụ và tính năng độc đáo, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận dịch vụ thành viên này được áp dụng cho các hạng mục dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai MCORP cung cấp cho tài khoản thành viên sử dụng.
  4. Dịch vụ nền tảng thanh toán: ES Game là “Nền tảng thanh toán” do ES Game và MCORP cung cấp, điểm game mà bạn mua có thể hưởng những dịch vụ liên quan đặc biệt trên nền tảng ES Game. Để bảo đảm an toàn giao dịch cho bạn, hãy sử dụng cách thức hợp pháp, chính thống để nạp tiền vào dịch vụ liên quan, nếu bạn sử dụng cách thức ảo không chính thống để Nạp tiền hoặc sử dụng những dịch vụ liên quan khác, thì ES Game và MCORP có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn đối với dịch vụ này và quyền sử dụng các dịch vụ bất cứ lúc nào.
 3. NGHĨA VỤ ĐĂNG NHẬP CHÂN THỰC:

  Dựa trên các dịch vụ được cung cấp bởi ES Game và MCORP, bạn đồng ý đăng kí mọi thông tin cá nhân chính xác, đúng và đầy đủ theo các mục được yêu cầu trong quy trình đăng ký trong quá trình đăng ký; khi hồ sơ cá nhân của bạn có thay đổi, vui lòng cập nhật ngay để duy trì sự chính xác, trung thực và đầy đủ đối với hồ sơ cá nhân của bạn. Nếu bạn đăng nhập sai thông tin hồ sơ của mình hoặc sử dụng danh nghĩa của người khác dẫn đến xâm hại quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; bạn cũng đồng ý rằng nếu hồ sơ cá nhân do bạn cung cấp là không đúng hoặc hồ sơ cá nhân thay đổi chưa cập nhật, dẫn đến không khớp với hồ sơ đăng nhập ban đầu, ES Game và MCORP có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn và quyền sử dụng các dịch vụ thành viên bất cứ lúc nào.

 4. ĐIỀU CHỈNH HOẶC THAY ĐỔI QUY TẮC THÀNH VIÊN:

  Thỏa thuận dịch vụ này nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi sẽ thông báo trên trang web chính thức của công ty, trang web này sẽ không thông báo riêng cho từng thành viên. Nếu bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ liên quan sau khi thay đổi Thỏa thuận dịch vụ, thì coi như bạn đã hiểu và đồng ý với điều khoản thay đổi này.

 5. DỪNG VÀ THAY ĐỔI DỊCH VỤ:
  1. Hồ sơ thành viên đăng nhập không đúng.
  2. Dùng ký tự không phải tiếng Việt, tiếng Anh và chữ số, cũng như dùng từ ngữ thô tục làm tên dịch vụ.
  3. Dùng danh nghĩa của người khác để đăng ký dịch vụ này.
  4. Vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ này.
  5. Những người khác mà ES Game và MCORP nhận định là sử dụng dịch vụ này với cách thức vi phạm sự công bằng và hợp lý.
  6. Người gian lận có hành vi sử dụng dịch vụ này gây ra mất mát, tổn tất cho ES Game và MCORP. 

  Bất kỳ phiền toái, bất tiện hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc dừng, thay đổi dịch vụ hoặc chấm dứt dịch vụ tài khoản thành viên, ES Game và MCORP không chịu trách nhiệm nào về đền bù hoặc bồi thường đối với thành viên hoặc người thứ ba.

 6. TẠM DỪNG HOẶC GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ:
  1. TTrong các trường hợp sau đây, ES Game và MCORP được tạm dừng hoặc gián đoạn toàn bộ hoặc một phần server mà không có trách nhiệm đền bù hoặc bồi thường nào đối với người sử dụng:
   1. Tiến hành di chuyển, thay đổi hoặc bảo trì thiết bị hệ thống liên quan đến dịch vụ.
   2. Việc dừng, gián đoạn, thay đổi hoặc hủy dịch vụ mà không phải do lỗi của ES Game và MCORP.
   3. Việc dừng, gián đoạn, thay đổi hoặc hủy dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng.
  2. Nếu do ES Game và MCORP di chuyển, thay đổi hoặc bảo trì thiết bị hệ thông liên quan đến trang web mà bắt buộc phải tạm dừng hoặc gián đoạn toàn bộ hoặc một phần dịch vụ, trước khi tạm dừng hoặc gián đoạn ES Game và MCORP sẽ có thông báo trên trang web hoặc gửi mail.
  3. Nếu người sử dụng vi phạm Thông tư, Thỏa thuận dịch vụ này hoặc do những nguyên nhân không thuộc phần trách nhiệm của ES Game và MCORP gây ra sự tạm dừng, gián đoạn, hủy bỏ, thay đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ, thì chi phí trong thời gian này vẫn tính theo tiêu chuẩn thông thường.

  Hãy thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp cho thiết bị máy tính thông thường để tránh việc dừng và gián đoạn dịch vụ có thể gây bất tiện cho việc sử dụng của bạn, mất dữ liệu hoặc mất thời gian và kinh tế khác, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích liên quan của bạn.

 7. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN:
  1. Thành viên không được lợi dụng các dịch vụ thành viên ESGAME cho bất kỳ hành vi thương mại, bất hợp pháp hoặc không chính đáng nào.

   Ngoài việc tuân thủ các quy định của thỏa thuận dịch vụ này, bạn đồng ý tuân thủ các quy định kinh doanh, quy tắc quản lý, thông lệ sử dụng Internet quốc tế và quy định liên quan về lễ nghi đối với các dịch vụ của ES Game và MCORP, và đồng ý không thực hiện các hành vi được liệt kê dưới đây. Nếu bạn bị đánh giá là có hành vi sau, ES Game và MCORP có thể gỡ bỏ hoặc xóa nội dung này và áp dụng biện pháp xử lý tiếp theo. Đối với người vi phạm quy định, ES Game và MCORP sẽ xử lý dựa theo mức độ nghiêm trọng của tình huống, bạn đồng ý rằng Công ty có quyền chấm dứt các điều khoản dịch vụ này đối với người có hành vi vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra:

   1. Người có ý đồ phá hoại, xâm nhập server của ES Game và MCORP và trang web chính thức; hoặc sử dụng chương trình plugin, lợi dụng kẽ hở chương trình để thay đổi, xâm nhập kho dữ liệu thành viên, phát tán chương trình virus máy tính cũng như ăn cắp, thay đổi, phá hủy thông tin của người khác.
   2. Người có hành vi phát ngôn thô tục, (bao gồm cả voice) hoặc gây ồn ào trong game hoặc phòng trò chuyện.
   3. Người có hành vi chửi mắng hoặc công kích lẫn nhau trong game hoặc phòng trò chuyện.
   4. Người có phát ngôn và truyền tải các bài viết, hình ảnh liên quan đến lạm dụng, vu khống, đe dọa, vô văn hóa, tục tĩu, xúc phạm, … trên mục công khai; hoặc có tin nhắn với nội dung không phù hợp với tính chất của mục công khai, đăng quảng cáo, truyện hài tục tĩu trong mục công khai, hoặc sử dụng mục công khai trở thành phòng chat.
   5. Người có hành vi mua bán, giao dịch tài khoản, đạo cụ trong game bằng tiền mặt hoặc vật phẩm có giá trị.
   6. Người sử dụng dịch vụ trên danh nghĩa ES Game và MCORP hoặc tương tự ES Game và MCORP.
   7. Người vi phạm trật tự và đạo đức xã hội.
   8. Người sử dụng dịch vụ này được xác định là có hành vi phạm tội hoặc tình nghi.
   9. Người xâm hại quyền tài sản trí tuệ của người khác hoặc quyền lợi khác hoặc có ý định xâm hại.
   10. Người có hành vi cố ý cản trở việc vận hành dịch vụ liên quan của ES Game và MCORP.
   11. Người lợi dụng tính năng khai báo tùy tiện vu cáo người dùng khác hoặc sử dụng dịch vụ này làm tổn hại đến danh dự của người khác hoặc xâm hại quyền lợi của người khác.
   12. Người có hành vi hoặc ý đồ truyền thông nguy hại hoặc vi phạm pháp luật.
  2. Thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi của mình, MCORP có quyền kiếm tra định kỳ đối với những quy định nêu trên, nhưng điều này không thể hiện rằng ES Game và MCORP có nghĩa vụ kiểm duyệt bất kỳ hình thức hoặc tính chân thực của nội dung truyền tải, đăng hoặc phát ngôn nào, ngoài có quyền gỡ bỏ hoặc xóa những nội dung này ra, ES Game và MCORP cũng có quyền dừng hoặc tạm dùng tư cách thành viên của thành viên này và các dịch vụ thành viên. Nếu có bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào gây ra cho ES Game và MCORP, ES Game và MCORP được yêu cầu bồi thường đối với thành viên đó.
  3. Thành viên đồng ý rằng bảo vệ tài khoản và mật khẩu cá nhân cẩn thận, không được có hành vi dùng chung với người khác, cho người khác thuê…; thành viên đồng thời cũng phải định kỳ update mật khẩu cá nhân, và sau khi sử dụng xong dịch vụ phải đăng xuất tài khoản, tránh để tài khoản bị người khác sử dụng.
 8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:
  1. Các dịch vụ thành viên ES Game được cung cấp theo kế hoạch của ES Game và MCORP, đối với những nhu cầu đặc biệt của người dùng cụ thể, ES Game và MCORP không đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.
  2. ES Game và MCORP không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, an toàn, tin cậy, phù hợp, kịp thời, ổn định, liên tục và lỗi của các dịch vụ khác nhau. Bạn đồng ý sao lưu hoặc xử lý email, tệp và thông tin khác mà bạn gửi. ES Game và MCORP không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát e-mail, tệp và các tài liệu ghi trên đĩa liên quan khác do quá trình truyền tải gây ra.
  3. Đối với e-mail, tệp và các tài liệu khác mà bạn tải xuống trong dịch vụ này, bạn phải tự đánh giá các rủi ro, ví dụ như hỏng hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu trong máy tính do tải xuống, ES Game và MCORP sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
  4. Các dịch vụ của ES Game và MCORP có thể bị gián đoạn, tạm thời không khả dụng, bị trì hoãn, dữ liệu được truyền hoặc lưu trữ không chính xác do lỗi hoặc sự cố của thiết bị phần cứng và phần mềm của hệ thống mạng của các bên thứ ba khác hoặc các nhà khai thác viễn thông liên quan; hoặc một người thứ ba xâm nhập vào hệ thống để giả mạo hoặc xuyên tạc các tài liệu... ES Game và MCORP không đảm bảo sự ổn định, bảo mật, không có lỗi và dịch vụ không bị gián đoạn trong các trường hợp trên. Thành viên phải hiểu tất cả các rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ này và không được yêu cầu bất kỳ khoản đền bù hoặc bồi thường nào cho việc này.
 9. NGHĨA VỤ BẢO QUẢN:

  Thành viên có nghĩa vụ bảo vệ cẩn thận tài khoản dịch vụ và mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tài khoản và mật khẩu này sau khi đăng nhập vào công cụ trò chơi của ES Game và MCORP. Để duy trì quyền lợi của bản thân thành viên, vui lòng không tiết lộ hoặc cung cấp số tài khoản và mật khẩu cho người thứ ba biết, hoặc cho mượn hoặc chuyển nhượng cho người khác sử dụng.

 10. XỬ LÝ HỒ SƠ:

  Đối với hồ sơ mà thành viên đăng ký hoặc lưu giữ, thành viên đồng ý rằng ES Game và MCORP và các công ty hoặc đối tác liên kết của mình có thể thu thập, xử lý, lưu, chuyển và sử dụng thông tin đó trong phạm vi hợp lý để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ khác cho thành viên; hoặc tạo thành hồ sơ thống kê, tiến hành khảo sát hoặc nghiên cứu về hành vi trên mạng hoặc cho bất kỳ việc sử dụng hợp pháp nào.

 11. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

  Đăng ký thành viên của bạn và hồ sơ cụ thể khác được bảo vệ và quy định theo "Chính sách Quyền riêng tư ". Bạn hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý ES Game và MCORP thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo "Chính sách Quyền riêng tư ", bao gồm việc truyền và lưu trữ giữa các quốc gia và việc sử dụng nội bộ ES Game và MCORP và các công ty liên quan.

 12. LƯU TRỮ NỘI DUNG THÀNH VIÊN:

  ES Game và MCORP không tiến hành kiểm duyệt bất kỳ hình thức hoặc tính chất nào đối với nội dung được truyền tải, đăng hoặc phát ngôn (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, âm nhạc, video, phần mềm, thông tin và các loại tài liệu), cũng không đảm bảo sự chính xác, hoàn chỉnh, an toàn hoặc đáng tin cậy của những nội dung đó. Thành viên phải tự cân nhắc rủi ro của chính mình khi sử dụng nội dung do các thành viên khác cung cấp.

 13. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

  Những bài viết cũng như tài liệu thuộc sở hữu của ES Game và MCORP, quyền tài sản sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc quyền lợi, khác như quyền tác giả, quyền sáng chế, thương hiệu...đối với những nội dung đó đều thuộc về ES Game và MCORP hoặc chủ sở hữu quyền ban đầu, thành viên không được tự ý sao chép, truyền tải, sửa đổi, chỉnh sửa hoặc sử dụng bằng bất kỳ hình thức nào hoặc với mục đích gì trừ khi được ủy quyền hợp pháp thông báo trước được MCORP hoặc chủ sở hữu quyền ban đầu thông qua, người vi phạm phải tự chịu trách nhiệm pháp luật liên quan.

 14. DỪNG DỊCH VỤ:

  ES Game và MCORP có thể chấm dứt, hủy bỏ hoặc dừng tất cả hoặc một phần dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Thành viên không được yêu cầu bất kỳ khoản đền bù hoặc bồi thường nào cho việc này.

 15. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ:

  ES Game và MCORP có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần của dịch vụ này trong tương lai, bạn đồng ý rằng ES Game và MCORP không cần thông báo riêng, các thành viên không được yêu cầu đền bù hoặc bồi thường cho việc này.

 16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN:

  Việc giải thích và áp dụng các Điều khoản dịch vụ này, cũng như các quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên và ES Game và MCORP phát sinh do sử dụng dịch vụ này, sẽ được diễn giải và áp dụng theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ luật dân sự liên quan đến nước ngoài hoặc các quy định tương tự khác).

  Tất cả các tranh chấp phát sinh từ đó đều thống nhất lấy Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam làm tòa sơ thẩm, ngoài ra, nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này không hợp lệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác.