Phạm vi áp dụng của chính sách bảo vệ quyền riêng tư
 1. Nội dung chính sách bảo vệ quyền riêng tư bao gồm hướng xử lý của website này đối với thông tin cá nhân thu thập được khi người dùng sử dụng dịch vụ, cũng như cách trang web này xử lý thông tin cá nhân thu thập được chia sẻ bởi đối tác kinh doanh với website này.
 2. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho công ty khác, cũng không áp dụng cho người không được tuyển dụng hoặc quản lý bởi trang web này.
Phương thức thu thập và sử dụng dữ liệu
 1. Khi bạn đăng ký tài khoản, xem và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của trang web này, tham gia vào sự kiện quảng bá hoặc game tặng thưởng, website sẽ thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn. Trang web này cũng có thể lấy được dữ liệu cá nhân từ các đối tác kinh doanh.
 2. Khi bạn đăng ký thông tin trên website này, chúng tôi sẽ hỏi họ tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, địa chỉ cư trú của bạn…, nếu chưa đủ 18 tuổi, người giám hộ của bạn cần cung phải cung cấp dữ liệu tương tự như trên. Sau khi bạn đăng ký thành công và đăng nhập vào dịch vụ, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin.
 3. Trang web này sẽ sử dụng dữ liệu cho các mục đích sau: cải thiện, cung cấp nội dung quảng cáo và dịch vụ web dựa trên đề xuất hoặc nhu cầu; hoàn thành đề xuất hoặc nhu cầu của bạn đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó; thông báo cho bạn về các nội dung sự kiện đặc biệt hoặc sản phẩm mới, dịch vụ mới.
Phương thức chia sẻ và công khai dữ liệu
 1. Trang web sẽ không bán hoặc cho mượn dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.
 2. Các trường hợp sau, trang web sẽ cung cấp dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn cho người khác hoặc công ty khác:
  1. Nhận được sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ thông tin với cá nhân hoặc công ty khác.
  2. Cần chia sẻ thông tin của bạn với cá nhân hoặc công ty khác mới có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  3. Cung cấp thông tin cho các công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm đại diện cho trang web này để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Nếu chúng tôi không thông báo trước cho bạn, các công ty này đều không có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ)
  4. Tuân thủ luật pháp hoặc các yêu cầu của các cơ quan chính phủ; hoặc khi húng tôi thấy rằng hành vi của bạn trên trang web vi phạm các điều khoản của quy ước thành viên của trang web này hoặc hướng dẫn cụ thể về sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
Quyền sửa đổi dữ liệu tài khoản
 1. Trang web này cấp cho bạn quyền sửa đổi thông tin cá nhân, bao gồm quyền chấp nhận thông báo cho bạn về các sự kiện đặc biệt hoặc sản phẩm mới của trang web này.
 2. Trang web này sẽ bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các thành viên theo chính sách quyền riêng tư, bất kể là dữ liệu trang web về đăng ký tài khoản, dữ liệu cá nhân hay dữ liệu trang web lưu trữ, trừ trường hợp liên quan đến các điều khoản sử dụng bất hợp pháp, xâm phạm quyền, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng, hoặc có sự đồng ý của cá nhân, công ty sẽ không tự ý theo dõi, thêm, xóa, sửa đổi hoặc đóng hoặc chuyển nội dung dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, bao gồm các công ty quảng cáo tài trợ
Quyền yêu cầu xóa dữ liệu tài khoản (Request Data Deletion)
 1. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu tài khoản (Facebook, Google, Apple, ES Game ID) của bạn và các dữ lệu game do ES Game và MCORP phát hành bằng việc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email service@esgame.com.vn hoặc gửi 1 yêu cầu tại đường dẫn này cùng với thông tin xác nhận chính chủ tài khoản (Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook, Google, Apple,... và Căn cước/Chứng minh nhân dân). Sau khi xác minh và kiểm tra, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu mà bạn đã yêu cầu.
 2. Các dữ liệu chúng tôi sẽ xóa bao gồm: Thông tin đăng nhập hệ thống MCORP, thông tin trong game, các dữ liệu liên quan đến người dùng và giao dịch thanh toán.
Bảo mật
 1. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, thông tin tài khoản của bạn trên trang web này sẽ được bảo vệ hoàn toàn
 2. Khi bạn vào phần chỉnh sửa thông tin thành viên và một số trang có thông tin cá nhân và trang riêng tư, trang web này sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu tài khoản để xác định thông tin để xác nhận danh tính của bạn
Lưu ý

Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư Trang web này có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi lớn đối với các quy tắc sử dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web và thông báo cho bạn về các nội dung sửa đổi liên quan.